Canada 28
游戏介绍 Giới thiệu trò chơi
加拿大28采用加拿大彩票公司BCLC开奖数据(BCLC官网:lotto.bclc.com)。每三分半钟开一期,每天维护时间为: 晚上20:OO点到21:30点,周一可能会有延迟。为了方便玩家可以更快更直观的了解当期的计算和结果,我们在导航上设置了开奖数据,每期实时更新!
Canada 28 sử dụng số liệu mở thưởng của công ty xổ số BCLC của canada (Trang web chính thức của BCLC:lotto.bclc.com). 3 phút rưỡi rút một lượt. Thời gian bảo trì mỗi ngày từ 20:OO- 21:30. Thứ 2 mỗi tuần có thể sẽ trễ hơn. Vì để tiện cho hội viên có thể nhanh chóng hiểu rõ cách tính và kết quả của kỳ hiện tại, chúng tôi đã cài đặt dữ liệu mở thưởng trên thanh điều hướng để cập nhật những kết quả mới nhất.
加拿大28是根据什么开奖的?
Canada 28 mở thưởng dựa vào đâu?
加拿大彩票公司BCLC彩每期开奖共开出20个数字。加拿大28将这20个开奖号码按照由小到大的顺序依次排列; 取其第 2/5/8/11/14/17 位开奖号码相加,和值的末位 数作为加拿大28开奖第一个数值; 取其第3/6/9/12/15/18位开奖号码相加,和值的未位数作为加拿大开奖第二个数值,取其第 4/7/10/13/16/19 位开奖号码相加,和值的末位数作为加拿大28开奖第三个数值; 三个数值相加即为加拿大28最终的开奖结果。
Công ty xổ số của canada BCLC có tổng cộng 20 con số cho mỗi lần rút. Canada 28 đem 20 con số này sẽ sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. Lấy số 2/5/8/11/14/17 cộng lại, giá trị của số chưa biết sẽ trở thành số mở thưởng đầu tiên của Canada 28. Lấy số 3/6/9/12/15/18 cộng lại, giá trị của số chưa biết sẽ trở thành số mở thưởng thứ 2 của Canada 28. Lấy số 4/7/10/13/16/19 cộng lại, giá trị của số chưa biết sẽ trở thành số mở thưởng thứ 3 của Canada 28. tổng của 3 giá trị là kết quả bốc thăm cuối cùng của Canada 28.
加拿大28玩法说明?
Luật chơi của Canada 28?
例如:加拿大BCLC第”1749110”期数据从小到大排序 7,8,14,16,17,22,26,34,39,41,42,48,54,58,6,6,69,79
Ví dụ: Dữ liệu của Canada BCLC kỳ ” 1749110”được sắp xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn
7,8,14,16,17,22,26,34,39,41,42,48,54,58,6,6,69,79
第一区[第2/5/8/11/14/17位数字] 8,17,34,42,58, 69
计算:8+17+34+42+58+69= 228
结果为8
Khu 1 [2/5/8/11/14/17 chữ số] 8,17,34,42,58, 69
Cách tính: 8+17+34+42+58+69= 228
Kết quả là 8
第二区[第3/6/9/12/15/18位数字] 14,22,39,48,63,72
计算:14+22+39+48+63+72= 258
结果为8
Khu 2: [3/6/9/12/15/18 chữ số] 14,22,39,48,63,72
Cách tính: 14+22+39+48+63+72= 258
Kết quả là 8
第三区[第4/7/10/13/16/19位数字] 16,26,41,54,64,73
计算: 16+26+41+54+64+73= 274
结果为4
Khu 3 [4/7/10/13/16/19 chữ số] 16,26,41,54,64,73
Cách tính: 16+26+41+54+64+73= 274
Kết quả là 4
最终游戏开奖为: 8+8+4=20
Kết quả mở thưởng cuối cùng là 8+8+4=20
加拿大28共有几种玩法?
Canada 28 có bao nhiêu cách chơi?
1. 大,小,单,双
1. Tài, Xỉu, Lẻ, Chẵn
2. 小单,小双,大单,大双
2. Lẻ Xỉu, Lẻ Chẵn, Tài Lẻ , Tài Chẵn
3. 极小值(0-5),极大值(22-27)
3. Giá trị tối thiểu(0-5), Giá trị tối đa (22-27)
4. 28个号码定位
4. 28 số định vị
加拿大28走势图怎么看?
Biểu đồ xu hướng của Lucky 28 xem như thế nào?
由于加拿大28开奖为随机开奖,为了方便蛋友分析加拿大28开奖走势,特别针对近期开奖结果进行走势分析展示,以供蛋友参考。
Vì kết quả mở thưởng của Canada 28 là ngẫu nhiên, để thuận tiện cho việc phân tích xu hướng mở thưởng của Canada 28, đặc biệt đối với các kết quả xổ số gần đây,phân tích xu hướng để tiện cho mọi người tham khảo.
统计数据: 统计多少期内的开奖数据。
Số liệu thống kê về dữ liệu xổ số trong kỳ.
当前间隔: 当前实际开奖数据中,离最近一次出现该号码间隔了多少期。
Khoảng cách hiện tại: trong dữ liệu xổ số thực tế hiện tại, đã cách bao nhiêu lượt kể từ lần xuất hiện gần nhất của số này.
介面 Giao diện
加拿大28 ➡ Canada 28
官方玩法 ➡ Cách chơi chính thức
第期 ➡ Kỳ
投注截止 ➡ Ngừng đặt cược
选择玩法 ➡ Chọn cách cược
猜数字 ➡ Cược số
大小单双 ➡ Tài Xỉu Chẵn Lẻ
特殊玩法 ➡ Cách chơi đặc biệt
开奖走势 ➡ Xu hướng mở thưởng
开奖结果 ➡ Kết quả mở thưởng
彩票介绍 ➡ Giới thiệu xổ số
问路 ➡ Hỏi đường
咪牌 ➡ Xem trước bài
本期投注 ➡ Đặt cược kỳ hiện tại
我的追号 ➡ Số theo dõi của tôi
声音关闭 ➡ Tắt âm
開彩 kết quả mở thưởng
加拿大28 ➡ Canada 28
开奖历史 ➡ Lịch sử mở thưởng
基本走势 ➡ Xu hướng cơ bản
开奖结果 ➡ kết quả mở thưởng
日期 ➡ Ngày tháng
查询 ➡ Tra cứu
期号 ➡ Số kỳ
大小 ➡ Tài Xỉu
单双 ➡ Lẻ Chẵn
极值 ➡ Giá trị
大 ➡ Tài
小 ➡ Xỉu
单 ➡ Lẻ
双 ➡ Chẵn
极小 ➡ Tối thiểu
极大 ➡ Tối đa
号码分布 ➡ Bảng phân bố số