Lucky Air Ship
游戏介绍 Giới thiệu trò chơi
幸运飞艇:是马耳他共和国瓦莱格福利联合委员会独家发行的一款高频彩;每期开奖号码共十个, 设有大小单双、猜车号,猜龙虎、猜庄闲,猜冠亚,冠亚和,六种玩法。
Lucky airship là trò chơi xổ số do Ủy ban phúc lợi nước cộng hòa Valletta phát hành độc quyền. Mỗi kỳ mở thưởng gồm 10 số, bao gồm những cách chơi như sau: Tài Xỉu Lẻ Chẵn, Cược số xe, Cược Long Hổ, Cược nhà con nhà cái, Cược Quán Á Quân, Cược Tổng Quán Á Quân.....
开奖时间:「白场」幸运飞艇为每天下午 01:05 ~ 次日凌晨04:00止;每五分钟开奖一期,每次竞猜时间约160秒,等待开奖时间约为1分钟,与官网完全同步。
Thời gian mở thưởng: Từ 13:05 đến 04:00, cứ 05 phút mở thưởng 1 lần, thời gian đặt cược khoảng 160 giây, thời gian chờ đợi mở thưởng khoảng 1 phút, theo thời gian của trang web chính thức.
玩法介绍 Giới thiệu luật chơi
一、【大小单双】
1. Cược tài/ xỉu/ chẵn/ lẻ
[1~10名猜大小单双]
[Lựa chọn vị trí xếp hạng từ 1-10 cược tài/xỉu/chẵn/lẻ]
第一名~第十名号码:开出之号码大于或等于6为大,小于或等于5为小。开出的号码偶数为双,号码奇数为单。
Nếu kết quả mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 6 sẽ là tài, nhỏ hơn hoặc bằng 5 là xỉu.Nếu kết quả ra (1,3,5,7,9) là lẻ, (2,4,6,8,10) là chẵn.
[1~10名猜组合]
[Lựa chọn vị trí xếp hạng từ 1-10 cược tổ hợp]
竞猜内容为「大单」「小双」「小单」「大双」,共4种。
Có 4 tổ hợp: tài/lẻ, xỉu/chẵn, xỉu/lẻ, tài/chẵn.
二、【猜号码】
2. Cược số xe
每一个号码为一竞猜组,开奖结果「竞猜号码」对应所猜「赛道」视为中奖,其余情形视为不中奖。
Mỗi 1 số xe được xem là 1 tổ hợp cược, nếu số xe mở thưởng trùng với kết quả đường đua mà bạn đặt cược thì bạn thắng.Những kết quả khác đều là thua.
三、【猜龙虎】
3. Cược Rồng/Hổ
(1)第一名vs第十名,(2)第二名vs第九名,(3)第三名vs第八名,(4)第四名vs第七名,(5)第五名vs第六名,前比后大为龙,反之为虎。
(1)Hạng 1 vs Hạng 10,(2) Hạng 2 vs Hạng 9,(3) Hạng 3 vs Hạng 8,(4) Hạng 4 vs Hạng 7,(5) Hạng 5 vs Hạng 6,nếu số trước lớn hơn số sau là Rồng, ngược lại là Hổ.
四、【猜庄闲】
4. Cược nhà con- nhà cái
冠军号码「大于」亚军号码为庄,反之为闲。
Nếu số xe Quán quân lớn hơn số xe Á quân là nhà cái, ngược lại là nhà con.
五、【猜冠亚】
5. Cược Quán Á quân
猜冠军及亚军号码,每次竞猜2个号码,顺序不限。
Cược số xe của Quán quân và Á Quân, mỗi lượt cược 2 số, thứ tự không giới hạn.
六、【冠亚和】
6. Tổng của Quán quân Á Quân
[冠亚和值(特码)猜大小单双]
[Tổng của Quán quân Á quân(số đặc biệt) cược tài/xỉu/chẵn/lẻ]
冠军号码+亚军号码 = 冠亚和值 = 特码 = 数字3~19,冠亚和值大于或等于12为大,小于或等于11为小。开出的号码偶数为双,号码奇数为单。
Số xe của Quán quân + số xe của Á quân = Tổng của Quán Á Quân = số đặc biệt = số mở thưởng nằm trong khoảng từ 3-19, nếu tổng số quán á quân cộng lại lớn hơn hoặc bằng 12 là tài, nhỏ hơn hoặc bằng 11 là xỉu. Cộng lại ra số chẵn như 12,16 là chẵn, cộng lại ra số lẻ như 9,13 là số lẻ.
[冠亚和值(特码)猜数字]
[Tổng của Quán quân Á quân(số đặc biệt) cược số]
「冠亚和值」为「特码」可能出现的结果为3~19,竞猜中对应「冠亚和值」数字的视为中奖,其余视为不中奖。
Tổng của Quán Á Quân được xem là số đặc biệt thường nằm trong khoảng từ 3-19, nếu kết quả cộng lại trùng với số đặc cược thì được xem là trúng thưởng, còn lại là không trúng.
[冠亚和值(特码)猜区段]
[Tổng của Quán quân Á quân(số đặc biệt) cược khu vực]
特码3~7为A段,8~14为B段,15~19为C段。
Số đặc biệt nằm trong khoảng từ 3-7 là Khu A,8-14 là khu B, 15-19 là khu C.
介面 Giao diện
幸运飞艇 ➡ Lucky Air Ship
初级房 ➡ phòng sơ cấp
第期 ➡ Kỳ
投注截止 ➡ Ngừng đặt cược
选择玩法 ➡ Chọn cách cược
猜双面 ➡ Cược 2 mặt
猜车号 ➡ Cược số xe
猜龙虎 ➡ Cược Rồng Hổ
猜庄闲 ➡ Cược nhà con- nhà cái
猜冠亚 ➡ Cược Quán Á
冠亚和 ➡ Tổng Quán Á
开奖走势 ➡ Xu hướng mở thưởng
开奖结果 ➡ Kết quả mở thưởng
彩票介绍 ➡ Giới thiệu xổ số
问路 ➡ Hỏi đường
咪牌 ➡ Xem trước bài
本期投注 ➡ Đặt cược kỳ hiện tại
我的追号 ➡ Số theo dõi của tôi
声音关闭 ➡ Tắt âm
開彩 kết quả mở thưởng
幸运飞艇 ➡ Lucky Air Ship
开奖历史 ➡ Lịch sử mở thưởng
基本走势 ➡ Xu hướng cơ bản
日期: 年/月/日 ➡ Thời gian : năm/ tháng/ ngày
大 ➡ Xỉu
小 ➡ Tài
单 ➡ Lẻ
双 ➡ Chẵn
龙 ➡ Rồng
虎 ➡ Hổ
序号 ➡ STT
期号 ➡ số kỳ
开奖结果 ➡ kết quả mở thưởng
冠军 ➡ Quán Quân
亚军 ➡ Á Quân
第三名 ➡ Hạng 3
第四名 ➡ Hạng 4
第五名 ➡ Hạng 5
第六名 ➡ Hạng 6
第七名 ➡ Hạng 7
第八名 ➡ Hạng 8
第九名 ➡ Hạng 9
第十名 ➡ Hạng 10
冠亚和 ➡ Tổng Quán Á