Qiongqing shi shi cai
游戏介绍 Giới thiệu trò chơi
该游戏的投注时间、开奖时间和开奖号码与重庆时时彩完全同步,北京时间(GMT+8)每天白天从上午10:00开到晚上22:00(每10分钟一期,共72期);夜场从22:00至凌晨2点(每5分钟一期,共48期);每天开奖共120期。
Thời gian đặt cược, thời gian mở thưởng và kết quả mở thưởng đều dựa theo thời gian trên web chính thức của Qiong qing shi shi cai. Thời gian mở thưởng mỗi ngày buổi sáng từ 10:00- 22:00 (10 phút mở 1 kỳ, tổng cộng 72 kỳ), buổi tối từ 22:00-2:00 (05 phút mở 1 kỳ, tổng cộng 48 kỳ). Mỗi ngày tổng cộng có 120 kỳ.
玩法介绍 Giới thiệu luật chơi
一、【猜数字】
1. Cược số
第一球 ~ 第五球:第一球、第二球、第三球、第四球、第五球:指下注的每一球与开出之号码其开奖顺序及开奖号码相同,视为中奖,如第一球开出号码8,下注第一球为8者视为中奖,其余情形视为不中奖。
Trái bóng 1- trái bóng 5: trái bóng 1,2,3,4,5 nếu số bóng mở ra trùng với kết quả mở thưởng và thứ tự mở thưởng tại hiện trường thì được xem như trúng thưởng. Ví dụ: đặt cược trái bóng đầu tiên là số 8, và kết quả mở thưởng trái đầu tiên là 8 thì là trúng thưởng. Các số khác đều không trúng.
二、【猜双面】
2. Cược 2 mặt
大小:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号「大于」或「等于」5为大,「小于」或「等于」4为小。
Tài xỉu : Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 mở ra lớn hơn hoặc bằng 5 là Tài, nhỏ hơn hoặc bằng 4 là Xỉu.
单双:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号为「双数」叫双--如2、6;球号为「单数」叫单--如1、3。
Chẵn lẻ: Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 mở ra các số 2,6 là Chẵn, mở ra 1,3 là Lẻ.
质合:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号为「1、2、3、5、7」时为「质数」,若为「0、4、6、8、9」时为「合数」,当投注位数质合与开奖结果的位数质合相符时,即为中奖。
Số nguyên tố hợp số:Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 mở ra là 「1,2,3,5,7」gọi là số nguyên tố, nếu mở ra là 「0,4,6,8,9」gọi là hợp số. Khi số nguyên tố, hợp số ở vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
三、【猜总和】
3. Cách cược tổng
总和大小:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号数字总和值「大于」或「等于」23为「总和大」,「小于」或「等于」22为「总和小」。
Cược tổng tài xỉu: Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 có tổng số lớn hơn hoặc bằng 23 gọi là Tổng tài, nhỏ hơn hoặc bằng 22 gọi là Tổng xỉu.
总和单双:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号数字总和值是「双数」为「总和双」,数字总和值是「单数」为「总和单」。
Cược tổng chẵn lẻ: Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 có tổng số là số chẵn thì được gọi là Tổng chẵn, nếu tổng số là lẻ thì gọi là Tổng lẻ.
四、【猜龙虎】
4. Cược Rồng Hổ
龙:开奖第一球(万位)的号码「大于」第五球(个位)的号码。如:第一球开出6,第五球开出2、第一球开出8,第五球开出6、第一球开出5,第五球开出1...开奖为「龙」,投注龙者视为中奖,其它视为不中奖。
Rồng : con số mở thưởng của trái bóng thứ 1 (hàng nghìn) lớn hơn số của trái bóng thứ 5 (hàng đơn vị). Ví dụ: trái thứ 1 mở ra 6, trái thứ 5 mở ra 2. Hoặc trái thứ 1 mở ra 8, trái thứ 5 mở ra 6, hoặc trái thứ 1 mở ra 5, trái thứ 5 mở ra 1.... thì gọi là Rồng, nếu đặt cược ở cửa Rồng thì trúng thưởng, còn lại đều không trúng.
虎:开奖第一球(万位)的号码「小于」第五球(个位)的号码。如:第一球开出2,第五球开出6、第一球开出6,第五球开出8、第一球开出1,第五球开出5...开奖为「虎」,投注虎者视为中奖,其它视为不中奖。
Hổ: con số mở thưởng của trái bóng thứ 1 (hàng nghìn) nhỏ hơn số của trái bóng thứ 5 (hàng đơn vị). Ví dụ: trái thứ 1 mở ra 2, trái thứ 5 mở ra 6. Hoặc trái thứ 1 mở ra 6, trái thứ 5 mở ra 8, hoặc trái thứ 1 mở ra 1,trái thứ 5 mở ra 5.... thì gọi là Hổ, nếu đặt cược ở cửa Hổ thì trúng thưởng, còn lại đều không trúng.
和:开奖第一球(万位)的号码「等于」第五球(个位)的号码。如:2XXX2、6XXX6、8XXX8...开奖为「和」,投注和者视为中奖,其它视为不中奖。
Hòa: con số mở thưởng của trái bóng thứ 1 (hàng nghìn) bằng số của trái bóng thứ 5 (hàng đơn vị). Ví dụ: 2XXX2, 6XXX6, 8XXX8 .... thì gọi là Hòa, nếu đặt cược ở cửa Hòa thì trúng thưởng, còn lại đều không trúng.
介面 Giao diện
重庆时时彩 ➡ Chongqing shi shi cai
第期 ➡ Kỳ
选择玩法 ➡ Lựa chọn cách cược
猜双面 ➡ Cược 2 mặt
猜数字 ➡ Cược số
猜总和 ➡ Cược Tổng điểm
猜龙虎 ➡ Cược Rồng Hổ
开奖走势 ➡ Xu hướng mở thưởng
开奖结果 ➡ Kết quả mở thưởng
彩票介绍 ➡ Giới thiệu xổ số
问路 ➡ Hỏi đường
咪牌 ➡ Xem trước bài
本期投注 ➡ Đặt cược kỳ hiện tại
我的追号 ➡ Số theo dõi của tôi
声音关闭 ➡ Tắt âm
開彩 kết quả mở thưởng
重庆时时彩 ➡ Chongqing shi shi cai
开奖历史 ➡ Lịch sử mở thưởng
基本走势 ➡ Xu hướng cơ bản
开奖结果 ➡ kết quả mở thưởng
日期 ➡ Ngày tháng
查询 ➡ Tra cứu
开奖号码 ➡ Kết quả mở thưởng
万位(第一球)➡ hàng chục nghìn (trái thứ 1)
千位(第二球)➡ hàng nghìn (trái thứ 2)
百位(第三球)➡ hàng trăm (trái thứ 3)
十位(第四球)➡ hàng chục (trái thứ 4)
个位(第五球)➡ hàng đơn vị (trái thứ 5)