Super PK10
游戏介绍 Giới thiệu trò chơi
分分PK10 ➡ Super PK10
该游戏全天24小时开奖,每一分钟一期,全天共1440期。
Mỗi ngày sẽ có 1440 lượt rút, 60 giây mỗi lượt, diễn ra trong suốt 24h.
玩法介绍 Luật chơi
一、【大小单双】
1. Cược tài / xỉu / chẵn / lẻ :
[1~10名猜大小单双]
[Lựa chọn vị trí xếp hạng từ 1-10 cược tài/xỉu/chẵn/lẻ.]
第一名~第十名车号:开出之号码大于或等于6为大,小于或等于5为小。开出的号码偶数为双,号码奇数为单。
Nếu kết quả mở thưởng lớn hơn hoặc bằng 6 sẽ là tài, nhỏ hơn hoặc bằng 5 là xỉu.Nếu kết quả ra (1,3,5,7,9) là lẻ, (2,4,6,8,10) là chẵn.
[1~10名猜组合]
[Lựa chọn vị trí xếp hạng từ 1-10 cược tổ hợp.]
竞猜内容为「大单」「小双」「小单」「大双」,共4种。
Có 4 tổ hợp: tài/lẻ, xỉu/chẵn, xỉu/lẻ, tài/chẵn.
二、【猜车号】
2. Cược số xe :
每一个车号为一竞猜组,开奖结果「竞猜车号」对应所猜「车道」视为中奖,其余情形视为不中奖。
Mỗi 1 số xe được xem là 1 tổ hợp cược, nếu số xe mở thưởng trùng với kết quả đường đua mà bạn đặt cược thì bạn thắng.Những kết quả khác đều là thua.
三、【猜龙虎】
3. Cược Rồng/Hổ :
(1)第一名vs第十名,(2)第二名vs第九名,(3)第三名vs第八名,(4)第四名vs第七名,(5)第五名vs第六名,前比后大为龙,反之为虎。
(1) Hạng 1 vs Hạng 10,(2) Hạng 2 vs Hạng 9,(3) Hạng 3 vs Hạng 8,(4) Hạng 4 vs Hạng 7,(5) Hạng 5 vs Hạng 6,nếu số trước lớn hơn số sau là Rồng, ngược lại là Hổ.
四、【猜庄闲】
4. Cược nhà con- nhà cái :
冠军车号「大于」亚军车号为庄,反之为闲。
Nếu số xe Quán quân lớn hơn số xe Á quân là nhà cái, ngược lại là nhà con.
五、【猜冠亚】
5. Cược Quán Á quân :
猜冠军及亚军车号,每次竞猜2个号码,顺序不限。
Cược số xe của Quán quân và Á Quân, mỗi lượt cược 2 số, thứ tự không giới hạn.
六、【冠亚和】
6. Tổng của Quán Á Quân :
[冠亚和值(特码)猜大小单双]
[Tổng của Quán Á quân(số đặc biệt) cược tài/ xỉu/ chẵn/ lẻ.]
冠军车号+亚军车号 = 冠亚和值 = 特码 = 数字3~19,冠亚和值大于或等于12为大,小于或等于11为小。开出的号码偶数为双,号码奇数为单。
Số xe của Quán quân + số xe của Á quân = Tổng của Quán Á Quân = số đặc biệt = số mở thưởng nằm trong khoảng từ 3-19, nếu tổng số quán á quân cộng lại lớn hơn hoặc bằng 12 là tài, nhỏ hơn hoặc bằng 11 là xỉu. Cộng lại ra số chẵn như 12,16 là chẵn, cộng lại ra số lẻ như 9,13 là số lẻ.
[冠亚和值(特码)猜数字]
[Tổng của Quán Á quân(số đặc biệt) cược số.]
冠亚和值」为「特码」可能出现的结果为3~19,竞猜中对应「冠亚和值」数字的视为中奖,其余视为不中奖。
Tổng của Quán Á Quân được xem là số đặc biệt thường nằm trong khoảng từ 3-19, nếu kết quả cộng lại trùng với số đặc cược thì được xem là trúng thưởng, còn lại là không trúng.
[冠亚和值(特码)猜区段]
Tổng của Quán Á quân(số đặc biệt) cược khu vực
特码3~7为A段,8~14为B段,15~19为C段。
Số đặc biệt nằm trong khoảng từ 3-7 là Khu A,8-14 là khu B, 15-19 là khu C.
介面 Giao diện
分分PK10 ➡ Super PK10
第期 ➡ Kỳ
开奖中 ➡ đang mở thưởng
投注截止 ➡ Ngừng đặt cược
开奖结果 ➡ Kết quả mở thưởng
开奖走势 ➡ Xu hướng mở thưởng
彩票介绍 ➡ Giới thiệu xổ số
问路 ➡ Hỏi đường
咪牌 ➡ Xem trước bài
本期投注 ➡ Đặt cược kỳ hiện tại
我的追号 ➡ Số theo dõi của tôi
声音关闭 ➡ Tắt âm
介绍玩法 ➡ Giới thiệu luật chơi
猜车号 ➡ Cược số xe
猜龙虎 ➡ Cược Rồng Hổ
開彩 kết quả mở thưởng
分分 PK10 ➡ Super PK10
开奖历史 ➡ Lịch sử mở thưởng
基本走势 ➡ Xu hướng cơ bản
开奖结果 ➡ kết quả mở thưởng
日期 ➡ Ngày tháng
查询 ➡ Tra cứu
期号 ➡ Số kỳ
序号 ➡ STT
冠军 ➡ Quán Quân
亚军 ➡ Á Quân
第三名 ➡ Hạng 3
第四名 ➡ Hạng 4
第五名 ➡ Hạng 5
第六名 ➡ Hạng 6
第七名 ➡ Hạng 7
第八名 ➡ Hạng 8
第九名 ➡ Hạng 9
第十名 ➡ Hạng 10
冠亚和 ➡ Tổng Quán Á
大 ➡ Tài
小 ➡ Xỉu
单 ➡ Lẻ
双 ➡ Chẵn
龙虎 ➡ Rồng Hổ
龙 ➡ Rồng
虎 ➡ Hổ