3 Lottery
游戏介绍 Giới thiệu trò chơi
该游戏全天24小时开奖,每三分钟一期,全天共480期。
Thời gian mở thưởng: Mỗi ngày sẽ có 480 lượt rút, 3 phút mỗi lượt, diễn ra trong suốt 24h.
玩法介绍 Giới thiệu luật chơi
一、【猜数字】
1. Cược số
第一球 ~ 第五球:第一球、第二球、第三球、第四球、第五球:指下注的每一球与开出之号码其开奖顺序及开奖号码相同,视为中奖,如第一球开出号码8,下注第一球为8者视为中奖,其余情形视为不中奖。
Trái bóng 1- trái bóng 5: trái bóng 1,2,3,4,5 nếu số bóng mở ra trùng với kết quả mở thưởng và thứ tự mở thưởng tại hiện trường thì được xem như trúng thưởng. Ví dụ: đặt cược trái bóng đầu tiên là số 8, và kết quả mở thưởng trái đầu tiên là 8 thì là trúng thưởng. Các số khác đều không trúng.
二、【猜双面】
2. Cược 2 mặt
大小:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号「大于」或「等于」5为大,「小于」或「等于」4为小。
Tài xỉu : Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 mở ra lớn hơn hoặc bằng 5 là Tài, nhỏ hơn hoặc bằng 4 là Xỉu.
单双:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号为「双数」叫双--如2、6;球号为「单数」叫单--如1、3。
Chẵn lẻ: Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 mở ra các số 2,6 là Chẵn, mở ra 1,3 là Lẻ.
质合:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号为「1、2、3、5、7」时为「质数」,若为「0、4、6、8、9」时为「合数」,当投注位数质合与开奖结果的位数质合相符时,即为中奖。
Số nguyên tố hợp số:Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 mở ra là 「1,2,3,5,7」gọi là số nguyên tố, nếu mở ra là 「0,4,6,8,9」gọi là hợp số. Khi số nguyên tố, hợp số ở vị trí đã đặt cược giống với kết quả mở thưởng thì sẽ trúng thưởng.
三、【猜总和】
3. Cách cược tổng
总和大小:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号数字总和值「大于」或「等于」23为「总和大」,「小于」或「等于」22为「总和小」。
Cược tổng tài xỉu: Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 có tổng số lớn hơn hoặc bằng 23 gọi là Tổng tài, nhỏ hơn hoặc bằng 22 gọi là Tổng xỉu.
总和单双:根据相应单项投注的第一球 ~ 第五球开出的球号数字总和值是「双数」为「总和双」,数字总和值是「单数」为「总和单」。
Cược tổng chẵn lẻ: Con số mở thưởng của trái bóng 1- trái bóng 5 có tổng số là số chẵn thì được gọi là Tổng chẵn, nếu tổng số là lẻ thì gọi là Tổng lẻ.
四、【猜龙虎】
4. Cược Rồng Hổ
龙:开奖第一球(万位)的号码「大于」第五球(个位)的号码。如:第一球开出6,第五球开出2、第一球开出8,第五球开出6、第一球开出5,第五球开出1...开奖为「龙」,投注龙者视为中奖,其它视为不中奖。
Rồng : con số mở thưởng của trái bóng thứ 1 (hàng nghìn) lớn hơn số của trái bóng thứ 5 (hàng đơn vị). Ví dụ: trái thứ 1 mở ra 6, trái thứ 5 mở ra 2. Hoặc trái thứ 1 mở ra 8, trái thứ 5 mở ra 6, hoặc trái thứ 1 mở ra 5, trái thứ 5 mở ra 1.... thì gọi là Rồng, nếu đặt cược ở cửa Rồng thì trúng thưởng, còn lại đều không trúng.
虎:开奖第一球(万位)的号码「小于」第五球(个位)的号码。如:第一球开出2,第五球开出6、第一球开出6,第五球开出8、第一球开出1,第五球开出5...开奖为「虎」,投注虎者视为中奖,其它视为不中奖。
Hổ: con số mở thưởng của trái bóng thứ 1 (hàng nghìn) nhỏ hơn số của trái bóng thứ 5 (hàng đơn vị). Ví dụ: trái thứ 1 mở ra 2, trái thứ 5 mở ra 6. Hoặc trái thứ 1 mở ra 6, trái thứ 5 mở ra 8, hoặc trái thứ 1 mở ra 1,trái thứ 5 mở ra 5.... thì gọi là Hổ, nếu đặt cược ở cửa Hổ thì trúng thưởng, còn lại đều không trúng.
和:开奖第一球(万位)的号码「等于」第五球(个位)的号码。如:2XXX2、6XXX6、8XXX8...开奖为「和」,投注和者视为中奖,其它视为不中奖。
Hòa: con số mở thưởng của trái bóng thứ 1 (hàng nghìn) bằng số của trái bóng thứ 5 (hàng đơn vị). Ví dụ: 2XXX2, 6XXX6, 8XXX8 .... thì gọi là Hòa, nếu đặt cược ở cửa Hòa thì trúng thưởng, còn lại đều không trúng.
介面 Giao diện
三分彩 ➡ 3 Lottery
初级房 ➡ Phòng sơ cấp
第期 ➡ Kỳ
投注截止 ➡ Ngừng cược
选择玩法 ➡ Chọn cách cược
猜双面 ➡ Cược 2 mặt
猜数字 ➡ Cược số
开奖走势 ➡ Xu hướng mở thưởng
开奖结果 ➡ Kết quả mở thưởng
彩票介绍 ➡ Giới thiệu xổ số
问路 ➡ Hỏi đường
咪牌 ➡ Xem trước bài
本期投注 ➡ Đặt cược kỳ hiện tại
我的追号 ➡ Số theo dõi của tôi
声音关闭 ➡ Tắt âm
開彩 kết quả mở thưởng
三分彩 ➡ 3 Lottery
开奖历史 ➡ Lịch sử mở thưởng
基本走势 ➡ Xu hướng cơ bản
开奖结果 ➡ kết quả mở thưởng
日期 ➡ Ngày tháng
查询 ➡ Tra cứu
开奖号码 ➡ Kết quả mở thưởng
万位(第一球) ➡ hàng chục nghìn (trái thứ 1)
千位(第二球) ➡ hàng nghìn (trái thứ 2)
百位(第三球) ➡ hàng trăm (trái thứ 3)
十位(第四球) ➡ hàng chục (trái thứ 4)
个位(第五球) ➡ hàng đơn vị (trái thứ 5)